NYILVÁNTARTÁS

Gr.Stomm Marcel Magyar Katonai Múzeum részére Bajtársaink részéről
felajánlott tárgyak jegyzéke,

v.Galánthay Emil nyá.alezredes –
l- fénykép l8x24 l-db

v.de Pott György nyá.alezredes –
l- tányérsapka l-db
2-fénykép l-db-9xl2

v.Hajdú Lajos nyá.vk.ezredes
l-köpeny rangjelzés nélkül l-db
2-tányérsapka cimer nélkül 1 db

Solt Pál nyá.vk.ezredes tiszteletbeli elnök
l-fénykép l8x24 l-db

v.Szende László nyá.ezredes-
l-fényképek különböző méretben/másolatok 6-db

v.Krasznay Béla nyá.ezredes-
l-fényképek különböző méretben/másolatok 2-db

v.Kovács Xavér Ferenc nyá.vk.ezredes-
l-Vitézi Rend – Oklevél l993/977 sz.
2-m.kir.Rákóczi Ferenc reáliskola l93l-32-ben végzett növendékek – fotó 35x42
3-Kovács Ferenc m.kir.Honvéd százados – fénykép 25x35 keretben
4-Kovács Ferenc – Kiváló Dolgozó Oklevél – l982.május l.
5-Szabad Magyarországért Emléklap l999./kihirdetéssel
6-Aranyoklevél – Bólyai János Kat.M.Főiskola l993/paranccsal
7-Aranyoklevél – Zrinyi Miklós Katonai Akadémia l994/Meghivóval
8-Gyémántoklevél – Bólyai János Kat.M.Főiskola l996/Meghivóval + beszédvázlat
9-Vasoklevél - Zrinyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem 2001
10-Emléklap l945 – l956 PEK.fennállásának 10.évében 2001
11-Oklevél - GC 6377. – 2002.Jeruzsálemi Szent Lázár Katonai Kórházi Lovagrend
12-Jeruzsálemi Szent Lázár Katonai K.Lovagrend nagykereszt szalagon-
13-Doni Bajtársak Szövetsége – Doni Emlékkereszt/1999.+ igazolvány
14-Bólyai János Katonai Műszaki Főiskola jelvény dobozban-
15-fényképek különböző 6x8 cm - 7 db - katonai
16-fényképek 8x12 -10 db - vegyes
17-fényképek 12x18 - 3 db - vegyes
18-fényképek 18x24 - 2 db - temetés
19-fényképek 18x24 - 1 db - étterem
20-Rákóczi apród kitűző – koronás sas karddal fém-
21-Egyenruha l994-ből
-zubbony nyári ezredesi rangjelzéssel
-pantaló fekete
-köpeny nyári rangjelzéssel-
-köpeny téli rangjelzéssel
-tányérsapka 57-es méret-
-bocskai csákó 57-es méret-

Radenkovics György nyá.mérnök rep.ezredes
l-Kék repülős zubbony rangjelzéssel
+ pantalló
2-Kék repülős nyári köpeny rangjelzéssel
3-Kék repülős tányérsapka 57-es

v.Joó Ferenc nyá.ezredes
l- Vitézi Rend – oklevél / fénymásolat ff/

v. Gerlits Ferenc m.kir.rep.hadnagy 1938
1- Önéletrajz + 2 db igazolványkép

Tarnai Béla m.kir.vezérőrnagy
1- Életfogytiglani ítélet – iratok /vásárolt/-

Kerényi István m.kir.ezredes 1897.07.29. született
1- Fénykép 2 db 9x12
2- Híradás-táviró-rendszerbeállítás tanulmány /gépelt/

Lipták Aurél nyá.ezredes
1- fénykép 2 db 9x12
2- 1943. január 12 kezdete rövid krónika leírása /gépelt/

v. Radnóczy Antal ny.á.dd.tábornok
1- A magyar katonai emigráció története 1945-1990
Hadtörténelmi közlemény 1998.szept.3. szám

v. Szimon Miklós tengerészkapitány
1- Eredeti fénykép a Tengerész emlékmű felavatásáról 11x17 cm

Dr.Milotay László nyá.főorvos
1- Fénykép 2 db 9x12 cm

Kurdi József Ludovika Akadémia 1940 tábori tüzér nyá.alezredes
1- Fénykép 3 db 9x12 cm

Szalai György nyá.főhadnagy
1- Fénykép 2 / másolat/