Vándor!
Vidd hírül, megcselekedtük mit megkövetelt a Haza!

2013. szeptember 4-én zászlószalag-adományozó koszorúzással egybekötött ünnepséget szerveztünk a Petõfi Sándor Laktanyába.

MH Vitéz Szurmay Sándor Budapest Helyõrség Dandár parancsnoka tartott köszöntõt. Kun Szabó István dandártábornok kiemelte a névadó Szurmay Sándor katonai zsenialitását. A magas szintû rendezvényen rövid tájékoztatást kaptunk Szurmay Sándor katonai helytállásáról, harctéri sikereirõl.

A Mária Terézia Rend lovagja elõtt tisztelegtünk az elsõ és második világháborúban harcoló katonák leszármazottaival, a Vitézi Rend képviselõivel.

Büszkén mondhatjuk el az érdeklõdõknek, hogy –Szurmay Blanka által a rendszerváltozás idõszakában létrehozott Pro Libertate Alapítvány tagjai, hivatalos örökösei– a legmagasabb szinten tisztelegtünk vitéz báró uzsoki Szurmay Sándor gyalogsági tábornok, egykori honvédelmi miniszter nevét viselõ Helyõrség Dandár katonáival.

Pro Libertate Alapány képviseletében
K. Horváth András Mátyás
elnök

Közlemény

A törvény adta jogunknál fogva kötelességünk tájékoztatást adni minden érdeklõdõnek, hivatalos szerveknek a Végrendelet, illetve az Alapító Okiratban foglaltak szerint, tárgyalások, rendezvények, megemlékezések alkalmával hivatalos képviselõi, örökösei vagyunk:

- vitéz uzsoki Szurmay Sándor báró gyalogsági tábornok, egykori miniszternek a felesége
- Szenóner Ernesztine méltóságos asszonynak
- uzsoki báró Szurmay Edit – udvardi és kossuti vitéz Kossuth Ferenc dr.-nak
- uzsoki báró Szurmay Blanka – vitéz Szentkeresztesy /Reisner/ Henrik repülõ vk. ezredesnek
- gróf Stomm Marcel m.kir. honvéd altábornagynak.

Bárhol fellelhetõ, a családdal kapcsolatos ingó és ingatlan vagyonának visszaszerzésére törvényes felhatalmazással rendelkezik a képviselet. Az elmúlt évtizedekben –a Nemzet Jövõje címen– több mint ötszáz rendezvény létrehozásával igyekeztünk a világ különbözõ részére sodródott magyarság összefogását szorgalmazni, a Nemzet talpra állását elõsegíteni.

A Hazáért mindhalálig!

Budapest, 2013. november 07.

F E L H Í V Á S


HONFITÁRSAIM !

A világ különböző részére sodródott  magyarokhoz, katonákhoz szólok!

A történelmi családok élő nemzedékét keresem, megkésve bár, de törve nem – elérkezett az idő, hogy a „Talpra Magyar” felszólításnak eleget tegyünk.

  A m. kir. Honvédség állományában szolgált egykori katonák kötelességünknek érezzük, hogy felhívásunkat a világon elő magyarsághoz eljuttassuk.

  Kormányunk egyértelmű   bizonyítékot  adott, hogy nemzetépítő törekvéseinket elfogadva, helyreállítja a Magyar Királyi Honvédség Ludovika Akadémia épületét. Ahhoz, hogy történelmi múltunk – a mi tevékenységünkl – egy részét is bemutassuk, összefogásra, a Ludovika-eskü minden sorára szükség van.

A Hazáért Mindhalálig !

A háború viharában, a front átvonulásában az intézmények, minisztériumok kiköltöztetésében óriási kára keletkezett hazánknak. Kérünk minden magyar Honfitársunkat, segítsen információval, összefogással, tárgyi emlékek, dokumentumok hazajuttatásával, hogy eredeti tartalommal töltsük meg az Akadémia termeit. Szükségesnek érezzük a helyi magyar közösségek összefogását, hogy az információkat, dokumentumokat nyilvántartásba vegye. A tárgyak a tulajdonos nevének, rangjának feltüntetésével kerülnek majd bemutatásra.

Magyar Katonák Harcosok Bajtársak Világszövetsége képviseletében

K. Horváth András Mátyás
elnök

K Ö Z L E M É N Y

Magyar Katonák Harcosok Bajtársak Világszövetsége a velük együttműködő civil szervezetekkel 2011 szeptember 29-én 15-órakor sajtótájékoztatóval egybekötött bemutatót tart a Parlament főbejáratánál.

M E G H Í V Ó

Szeptember 29-én a Pákozdi csata 163. évfordulóján megemlékezést tartunk a Parlament főbejáratánál. 2006-ban ezen a napon peticiót adott át delegációnk öszöd képviselőjének, Magyarország miniszterelnőkének.

Öt éve, 1956 szellemiségét, törekvését tiporta ismét sárba az öszödi koalíció az 50. évfordulón. Ókori hagyományoknak megfelelően kővel dobáljuk meg a Parlament épületét, majd peticiót adunk át az Országgyűlés elnőkének.

Högyeim és Uraim!
Tisztelt Honfitársak!


A Hősök Napján, 2011 május 29-én, vasárnap, Szentendrén, a m. kir. Honvédség Hadastyán katonai tábor bástyafalán Országzászlót kívánunk avatni úgy, hogy minden résztvevő benne érezze saját erejét, hitét. Segítenünk kell a jó program megvalósítását, a jövőt és biztonságot nyujtó Alkotmány megerősítését.
Honfitársaink csatlakozását várjuk, és közösen állítsuk az országzászlót egymás reményét erősítve.

MEGHÍVÓ

Az 1956-os „Harcunk emberközelből”,
2009 április 21. kedd 18:00-órától

Előadó: vitéz K. Horváth András a Pro Libertate Alapítvány kuratórium elnöke, a Magyar Királyi Hadastyán Katonai Tábor parancsnoka, 1956-os pesti srác
Helyszín: Budapest, V. ker. Arany János u. 10.asas


KÖZLEMÉNY

Hírül viszem minden magyar polgárnak, határon innen és túl bajtársamnak, kényszerből a világ különböző részére sodródott honfitársamnak, hogy Árpád hős szent magzatjai előtt Budapest Hősök terén kívánunk ünnepelni ezen a napon 2009. július 7-én 18 órakor a győzelem napján a pozsonyi csata évfordulóján

PROGRAM
A Magyar Tudományos Akadémia dísztermében ünnepi meg emlékezés a csata kezdetének napján 2009. július 3-án. Komárom Város Önkormányzat dísztermében 2009.július 4-én Történeti Tudományos Konferencia

MEGHÍVÓ
907 Pozsony - 2009 Budapest: megemlékezés a csata napján Budapest Hősök terén hagyományőrző szervezetek közreműködésével. Kérjük hozzon magával egy szál gyertyát és egy fehér lepedőt. Bejelentkezés Budapest, 1464. Pf.1313
Érdeklődni: Magyar Királyi Hadastyán Katonai Tábor • Tel./fax: 06 26 311-905 • www.mkth.hu - magyar királyi frontharcos • katona@mkfh.hu


Letölthető anyagok:
Tudományos Történeti Konferencia 2007. 07. 07.-én


A konferencia rövid összefoglalója (doc file 1,2Mb)
Összefüggések az előadások között (doc file 37Kb)

Újdonság!!!

Megjelent Móricz Béla alezredes, hadtörténész által írt
Stomm Marcel monográfia, amely a tragikus sorsú magyar
katonatiszt életpályáját eddig még senki által nem leírt
részletességgel mutatja be!

RENDELJE MEG MOST! - RÉSZLETES TÁJÉKOZTATÓ

2900ft vagy 15€ vagy 15$

!!! MEGRENDELEM, MOST !!!
Kérjük külje el E-mail -ben:
nevét, címét, tefonszémát és megrendelni kívánt darabszámot.


Újdonság!!!
A Pro Libertate Alapítvány célja:
(A Pro Libertate Alapítvány a fővárosi bíróságon a 3325 számon bejegyzett szervezet.)

...olyan történelmi családok felkutatása akik a háború előtt államigazgatásban, közigazgatásban, a honvédség szolgálatában tevékenykedtek, nemzet iránt elkötelezettek, akik a hazaszeretetben, a hazáért vívott csatákban megroppantak, elszegényedtek, ezek anyagi támogatása, az elhunytak kegyelmi emlékének megőrzése. ezen belül síremlékek karbantartása, szobrok elkészítésére megbízás, az elkészültek fenntartása, ugyancsak a hozzátartozók egyetértésével a tetem exhumálása, végső nyughelyükre szállítása, valamint tevékenységükkel kapcsolatos kiállítások szervezése.

Olyan katonacsaládok felkutatása, akik segítséget nyújtanak, vagy képesek erre, hogy a birtokukban lévő adatok tárgyi emlékek alapján segítsék munkánkat, nemzeti panteont alapítsanak, kiállításokat szervezzenek, tárgyi emlékeket gyűjtsenek, a tényleges történelmi események publikálásához adatokat nyújtsanak. Fel kell tárni az emigráció tevékenységét, azt propagálni kell. Dokumentumok, tárgyi eszközök nyilvántartása, karbantartása, bemutatása. Az alapítvány támogatja a nemzetközi kapcsolatokban realizálódó kiadványok megjelenítését, ideiglenesen külföldre menekített letétbe helyezett magyar vonatkozású műtárgyak gondos átvételét, hazaszállítás.....

Részlet az alapító okiratból.