KERESSÜK MEG EGYMÁSTMaár Gyula m.kir. gyalogos őrnagy

1929-ben avatták a Lodovika Akadémián gyalogos főhadnagy-évfolyamelső-
Harcászatot és gyalogsági kiképzést tanított az Akadémián 1938-tól.
1944-ben a frontra vezényelték, sebesülten kerül Bécsbe de 1945 elején
visszajön Pápára. A Szt. László hadosztály egyik gránátos ezredének
parancsnoka amerikai fogságba esik.
1945 novemberében hazatér több letartóztatás után
1948-ban kémkedés összeesküvés vádjával börtönbe kerül.
1951-ben szabadul.10-éves találkozó a Ludovika Akadémián


Maár Gyula


Házkutatási jkv. 1948-ból

v.Szende László nyá.ezredes

Kép nagyítása
Kép nagyítása
1935. Ludovika Akadémia után - Nagytársasági határvadász hadnagy
1938. Nagykanizsa - ezredzászló avatás Szende László hadnagy

Kép nagyítása Kép nagyítása
1940. Kolozsvár - disszakasz parancsnok mint főhadbagy
1942. július útban Don felé mint százados

Kép nagyítása
Kép nagyítása
1941. Csáktornya - Szende László főhadnagy városparancsnok
2004. Nagykanizsa - április 12. Hősi emlékmű leleplezése


v.Krasznay Béla nyá.ezredes
Kép nagyítása Kép nagyítása
1944. Ludovika Akadémia után - tüzér hadnagy
2004. Katonai ünnepség 60 év után


Szalai György nyá.főhadnagy
Kép nagyítása Kép nagyítása
1944. Határvadász hadnagy
2004. Katonai ünnepségen 60 év után


Kép nagyítása Kép nagyítása
vitéz Oszlányi Kornél m.kir.vezérőrnagy rehatibilált vezérezredes - a 2.magyar hadsereg III.Hadtest 9.könnyű-hadosztály parancsnoka
vitéz Nagybányai Horthy Miklós Magyarország kormányzója átadja v.Oszlányi Kornél vezérőrnagynak 1944.január 14-én a Doni hős katonának a Mária Therézia Rend Lovagkeresztjét


Kép nagyítása
Kép nagyítása
Katonakönyv 1944-ben v.Oszlányi Kornél vezérőrnagy Kaposvári 10.Honvéd gyaloghadosztály parancsnoka
vitéz Jány Gusztáv m.kir.vezérezredes a 2.magyar hadsereg parancsnoka a nemzet büszkesége


Kép nagyítása Kép nagyítása
vitéz Horváth István m.kir.százados a Magyar Érdemrend Lovagkeresztje Kardokkal hadiszalagon kitüntetést veszi át 1943-ban
vitéz Horváth István m.kir.százados Katonakönyve 1943-ból


Kép nagyítása Kép nagyítása
Tengerész emlékmű felavatása a Duna budai partján katonai attasék az ünnepi beszédet hallgatják
Bárdossy László magyar királyi miniszterelnök 1946.január 10.


Kép nagyítása Kép nagyítása
Bárdossy László magyar királyi miniszterelnök kivégzés előtti percekben
Istenem, szabadítsd meg Magyarországot ezektől a banditáktól - utolsó mondata


Kép nagyítása Kép nagyítása Kép nagyítása

Kép nagyítása Kép nagyítása Kép nagyítása

Kép nagyítása Kép nagyítása Kép nagyítása

Kép nagyítása Kép nagyítása Kép nagyítása

Kép nagyítása