KATONACSALÁDOK

A Szurmay család


A harmadik évezred küszöbén százával tudnánk felsorolni azokat a magyar katonacsaládokat ahol az elmúlt évszázadokban cselekedetükkel bearanyozták nevüket történelmünkbe. Mi az egykori Magyar Királyi Honvédség allományában szolgált katonákat, az első és a második világháború szörnyű eseményeiben résztvevő katonacsaládokat szeretnénk megemlíteni, a teljesség igénye nélkül.

Sok-sok bajtársunk esett el a fronton és némelyik családját, felmenő katonai nagyságát ismertük, de ma semmit nem tudunk dokumentálni, mert nincs kapcsolat. Nagyon nehéz feladatot vállaltunk, de igyekszünk tisztességgel valós dokumentumok alapján feldolgozni a birtokunkba került anyagokat.

A Szurmay elődök nemzedékrendjébe avatjuk be érdeklődő bajtársainkat.

Szurmay Sámuel 1790-ben született Egyházán - Szurma János gazda és Juhász Erzsébet hatodik gyermekeként. Tetvérei közül kilencet "Szurma"-nak, ötöt "Szurmay"-nak anyakönyveztek Kecskeméten. Szűcsmesterséget tanulta ki, 1814 január 10-én nőül vette Uhrik Mihály szűcs és Bánszki Mária 1795 december 19-én született Éva nevű leányát. Tizennégy gyermekük volt, köztük három felnőtt kort ért, családot alapított fiú.

1 - Szurmay Pál 1815-ben született, Kecskeméten élt, timár mester volt. Kétszer nősült, de gyerek csak az első házasságából, Lendvai Erzsébettől született. Három fia ért meg felnőtt kort, Sándor 1840-ben, Pál 1842-ben, majd József 1849-ben született. Mindhárman iparosok voltak.

2 - Szurmay Sámuel 1822-ben született, szeptember 4-én keresztelték Kecskeméten. 1828-1829 és 1830-ban egy osztályba járt Petőfivel - akkor még Petrovits Sándor - kinek szülei Félegyházán laktak (eredeti anyag levéltárban). Szurmay Sámuel a timár mesterséget tanulta ki, 1845-ben Gyöngyösre nősült, Antal Mihály és Kovács Rozál leányát, Rózát vette nőül. 1869-ben Gyöngyösön halt meg, majd özvegye négy évre rá.

3 - Szurmay Mihály 1825 július 18-án született Kecskeméten. Mint kalapos iparos került Krassó-Szörény vármegyei Német-Bogsán mezővárosba, ahol 1851-ben nőül vette a helybéli Schaffer Jakab német iparos és Boughardt Borbála leányát, Josefint. A házuk egyik részében működött a kalapos műhely, ahol öt legényt tartva dolgozott. Szurmay Mihály 1895 március 24-én halt meg, öt gyermeket hagyva maga után: Antal, Teréz, Sándor, Ferenc és József.
Szurmay Család 1883-ban, a kép 1883 július 1-én készült.
álló sor Szurmay Antal - Ferenc - Teréz - Sándor - József
ölő sor Antal felesége, Misoga Ilona, ölében leányával Irénnel, szélén Ilonával özv. Szurmay Mihályné Scháffer Jozefa (1823-1913) unokák között.

Szurmay Antal 1853-ban született Német-Bogsánban, Szurmay Mihály legidősebb fia. Érdemes megemlíteni, hogy Antal testvére, Szurmay Sándor, az első világháború legendás hadvezére, majd Honvédelmi minisztere gyalogsági tábornok. Antal fia Szurmay Lajos Tábornok, akit már előzőleg bemutattunk.

Atyja halála idején 1875-ben katonaidejét töltötte (tíz év és három hónap, végelbocsátó levele a levéltárban). Kétszer nősült. Az első felesége a híres pesti Misoga szabó nővére, Misoga Ilona 1853-ban Pátyon született és 1890-ben halt meg Wienben. Második neje, Szikora Irma, tanítónő, 1865-ben született és 1934-ben halt meg Komáromban.

Első házasságából négy felnőtt kort ért gyermeke született:
- Irén - 1880 - Urbán Gyula pesti postafelügyelő neje
- Ilona - 1881 - Stick Hermann községi jegyző felesége
- Dezső - 1886
- Lajos - 1888

Második házasságából három gyermeke származott:
- Margit - Dr. Bugél Ferenc pozsonyi fogorvos neje
- Mária - Báder János oroszvári vendéglős neje
- Antal

Nem vizsgáltuk leány gyermek házasságából született utód katonai pályafutását.

- Szurmay Dezső 1886 május 11-én Wienben született. Magas szintű kertészeti iskolát végzett, külföldön több évet töltött különböző országok kertészetében. Németül, angolul és franciául beszélt. Az első világháborúban 1. Honvéd tábori ágyús ezred tartalékos hadnagya 1916-ban. Saját kertészgazdaságot hoz létre, és mint híres műkertész hal meg 1945-ben. Kétszer nősült, a második házasságából két gyermeke származott, Mihály és Marianne.
- Szurmay Lajos 1888 augusztus 21-én Wienben született. Szurmay Antal és Misoga Ilona legkisebb fia. Édesanyját kettő éves korában veszíti el 1890-ben, aki fiatalon, 37 éves korában halt meg. Magyar-latin-görög szakon egyetemet végez. 1911-12-ben a pozsonyi császári és királyi 14. közös tábori ágyús ezrednél szolgál, 1914-ben tartalékos hadnagy (teljes dokumentáció külön fejezetben található).
- Szurmay Antal 1897 december 28-án született, apja második házasságából, Margit és Mária nővérei után, apja hetedik leszármazottja, legkisebb fia. Katonatiszti hivatást választott, az első világháború idején 1917-ben a pozsonyi császári és királyi 72. közös honvéd gyalogezredben szolgál, mint hadnagy. 1929-ben százados, Zsiros Máriával kötött házasságából gyermek nem származott. 1944-ben alezredes. Komáromban halt meg 1972 január 14-én.

Visszatekintve az eddig megismert Szurmay nemzedékrend anyagát érdemes rögzíteni:
- Szurmay Sámuel 1790-1849 leszármazottak száma három fiú: Pál (1815), Sámuel (1822), Mihály (1825-1875)
Szurmay Mihály családját gazdagabb dokumentumok birtokában tudjuk vizsgálni. Öt fenőtt gyermekéről rövid összefoglalásban:
- Szurmay Antal (1853-1945) - első házasságából négy, a másodikból három gyermeke származott
- Szurmay Teréz (1858-1934) - hajadon, édesanyját és Antal gyermekeit gyámolítja
- Szurmay Sándor (1860-1945) - bárói méltóság, miniszteri bársonyszékbe emelkedett, későbbiekben önálló fejezetben gazdag anyaggal mutatjuk be
- Szurmay Ferenc (1863-1951) - Német-Bosánban született. Középiskoláit, fivéreihez hasonlóan, Szegeden végezte. Pesti híres ásványvíz-nagykereskedő irodáján könyvelő, majd a Kassa-Oderbergia vasúttársaság szolgálatában felügyelő. Allomáshelye Rutkán és Kassán volt. Felvidék Csehszlovákiához csatolása után családjával Budapestre költözik 1921-ben, itt is hal meg 1951-ben. Kétszer nősült. Első neje Waldbauer Irén, ki 1902-ben gyermekszülés közben meghal. Másodszor 1903-ban Gasparics Lajos bogsáni iskola igazgató-tanár és Rusz Ilona leányát, Vilmát vette nőül. Házasságukból két fiúgyermek származott:

-- Ferenc, 1904 október 4-én Budapesten született. Építész-mérnőki diplomát szerzett a műegyetemen és mint fővárosi főmérnők ment nyugdíjba. Nőtlen volt.
-- Tibor, 1906 október 29-én született Budapesten. A híres piaristák gimnáziumának elvégzése után katonai pályát kezd. 1924-ben már a Ludovika Akadémián tanul. 1928-ban főhadnagyként az első honvéd gyalogezredhez kerül. 1935-ben Hadiakadémia elvégzése után a vezérkarhoz kerül 1938-ban, vk. százados. 1941-ben vezérkari őrnagy, majd 1944 január 1-től alezredes. Felesége Kratochvilla Erzsébet 1945-ben Erzsébet nevű leányt szül és még ebben az évben külföldre mennek. Angliában és Németországban élnek. Erzsébet 1972-ben Heiko Voglhoz, egy nagy cég kereskedelmi képviselőjéhez megy férjhez.

Keressük a kapcsolatot Szurmay Tiborné, szül. Kratochvilla Erzsébettel, vagy leányával, Erzsébettel. Kérjül jelentkezésüket. Köszönjük.

- Szurmay József (1866-1942) Német-Bogsánban született, molnár mesterséget tanult. Egy nyitrai pékség tulajdonosát, Arnold Máriát vette nőül, és Nyitrán telepedett le. Itt is halt meg, gyermektelenül.

Vitéz Szurmay Lajos m.kir.honvéd vezérörnagy

Vitéz Szurmay Lajos m.kir.honvéd vezérörnagy

Az I. világháború legendás hőse.
Tanári diplomával zsebében védte hazáját éveken keresztül különböző lövészárkokban.
Kiváló képességét tudta hasznosítani a nemzet szolgálatában a honvédség állományában.
1917-ben már öt harctéri kitüntetése volt! melyek alapján a katonai pályát választotta.

Képeket - dokumentumokat látunk a jeles személyiség életéből.Szurmay Antal és Misoga Ilona házasságának legkisebb fia Lajos 1888. augusztus 21-én
született Wienben. Tanárnak készült, magyar-latin-görög szakon egyetemet végzett,
és rövid ideig a bajai gimnáziumban tanított. Beszélt még németül, csehül, olaszul
és franciául. A két világháború közt mint hivatásos tüzértisz, majd a hadiiskola
elvégzése után - mint vezérkari tiszt teljesített szolgálatot.
1934-ben mint vk.őrnagy tagja a magyar delegációnak Hindenburg temetésén.
/különleges képek újságok kerültek levéltár bírtokába/
1938-ban ezredes a székesfehérvári hadtest vezérkari főnöke.
1943-ban mint vezérörnagy a honvédelmi minisztériumban a honi légvédelmi csoport
főnöke. E rendfokozattal kerül nyugállományba.
1927-ben nősült, Allender Kornéliát a premontrei rend leleszi erdőmesterének leányát
vette nőül. Házasságából két gyermeke származott Judit és László.vitéz Szurmay Lajos m.kir.honvéd vezérőrnagy kitüntetései - adománylevelek - okiratok
Hadtörténeti Levéltár hivatalos okirata admányozás idejéről, hősi cselekedetének
rövíd utalása. Szurmay tábornok leánya Szurmai Judit kézzel írt Nyilatkozata!
vitéz Szurmay Lajos m.kir.honvéd vezérőrnagy életéről 2007-ben megjelenő kiadványunkban
bővebb információt kaphat.

Várjuk jelenetkezését!

Vitéz Czeczidlowszky Hervatin Béla alezredesVitéz Czeczidlowszky Hervatin Béla alezredes

A lengyel származású család a XIX. század első felében került Magyarországra, dédnagyapja Czeczidlowszky Jakab, komoly szerepet vállalt Klapka seregében.

Komárom feladása után a család Győrbe telepedett meg. A dédnagyapa, Jakab, Szemere Bertalan miniszter titkárának húgát vette feleségül 1857-ben.

Czeczidlowszky Hervatin Béla 1918 szeptember 18-án született Fiume városában. Kaposvárott érettségizett 1936-ban. A MagyarüHollandi Biztosító alkalmazottja, mikor katonai behívóját 1940-ben megkapja. A kaposvári 10. táb. tü. o., majd Pécsett, Hajmáskéren, mint tüzér bemérő tiszti tanfolyamot végez, 1942 árpilis 20-án mozgosították, majd szovjet hadműveleti területre vonult.

A doni állást 1942 jólius 27-én foglalják el, alig 1300 km. gyalogmenet után. Beosztása bemérő, felderítő tiszt. 1942 november zászósi kinevezése után, majd ködvető tanfolyam december 28-án Bugyennoje városában. Az áttörés után a visszavonulást biztosítja, vasúton III. 2.. Ovrucs, ahol a 2. hadsereg maradványa gyülekezett.

A szovjet hadműveleti területről 1943 április 22-én indult haza az utolső szabadságos vonattal. Szeptemberben sikeres psz. vizsgát tesz. 1943 szeptember 1-én mint m. kir. hadnagy, Kárpátok hadműveleti területére vonult. Fútiszti tanfolyamra vezénylik, de a román átállás miatt elmarad. Mint a pótkeret parancsnoka, utasítást kapott a 41. tü. osztály mozgósítására, Nagyváradra vonult. A 41/1. üteg Nagyszalontánál harckocsi támadásnál megsemmisül. A 12. póthadosztály keretében 4/1 üteg parancsnoka a pestkörnyéki csatákban (Gödöllő-Isaszeg). Az üteg utolsó állása Tabánban volt. 1945 február 7-én fogságba esik (Uzmány, majd a kaukázusi Georgviszk).

1947 július 5-én került haza. A taszári repülőtér építkezésére rendelték. 1949-ben az Út és Vasútépítő Vállalat főépítésvezetője, volt katonatiszt, közreműködése után irodai munkát végez, komoly eredményekkel. 1979-ben nyugdíba került.

Hadi kitüntetések:

Signum Laudis bronz fokozat
Signum Laudis ezüst fokozat hadiszalagon, kardokkal
Bronz vitézségi érem
Tűzkereszt I. fokozat

Polgári kitüntetései:

Szabadságharcos Érdem Érem
Vitézi Rend Érdemkereszt
Hazaért Érdemkereszt

Komoly munkát végzett bajtársainak rehabilitálásánál, rendfokozatuk helyreállításánál. Kezdeményezésére került felállításra a m. kir. 2. Honvéd Hadsereg emlékműve a Hadtörténeti Intézet udvarán.

Donkanyar emléktúra szervezője, a honvéd sírok alapítvány elindítója. Uzmány hadifogolytáborban kereszt felállítását rendezte.

Katonai vonatkozású iratait, kitüntetéseit és egyenruháját Gr. Stomm Marcel Magyar Katonai Múzeum gyűjteményére hagyta.

A család birtokában van Klapka tábornok eredeti levele, ami az 1848-as Forradalom ├ęs Szabadságharc emlékét őrzi.


Átadásra került tárgyak jegyzéke


Igazolványok

  
Képek és kitüntetések

Pro Libertate Alapitvány - Kuratóriuma